top of page
  • תמונת הסופר/תLior Rahamim

מה צריך לכלול הסכם פינוי בינוי?

עודכן: 18 בדצמ׳ 2022


כבכל תחום, לפני חתימת החוזה כל היזמים ואנשי המקצוע השונים יעשו כל שניתן על מנת שהם אלה שיבחרו לבצע את הפרויקט. תפקיד הנציגות ועורכי הדין המלווים את הדיירים הוא לוודא שההסכם שנכרת בין הדיירים לבין היזם יעגן את כל התחייבויות, יפרט בפרטי פרטים את זכויות הדיירים ואת לוחות הזמנים לכל שלב. להלן נפרט את הנקודות החשובות עליהן יש לתת את הדעת בהסכם פינוי בינוי:


  1. תמורה כמובן שרכיב התמורה בעסקת פינוי בינוי הינו רכיב מרכזי ביותר ואחד החשובים בהסכם. הסעיפים יכללו, בין היתר, את גודל הדירה החדשה, אופי, סוג, מיקום והתשלום עבור הדירה החלופית אליהם יעברו הדיירים עד השלמת הדירה שתבנה, החלת תשלומי עורך הדין המייצג את הדיירים, תשלום הוצאות נלוות למעבר, כגון: תשלום הפרש ועד הבית, תשלום עבור הובלת הדירה למגורים הזמניים ובחזרה למגורי הקבע, תשלום לבעלי מקצוע נלווים למעבר (אינסטלטור, חשמלאי וכיו"ב), חניות,מחסנים, רכוש משותף ועוד.

  2. מיסים, היטלים ואגרות יש להתייחס למיסוי מקרקעין ולקבוע כי תשלום המיסים וההיטלים שיקומו בעקבות עסקת הפינוי בינוי יחולו על הקבלן. כמובן שתשלומים שקמו לפני ההתקשרות עם היזם (חובות עבר) יחולו על הדיירים.

  3. בטחונות נושא הבטחונות הינו נושא קריטי לטובת הבטחת ביצוע הפרויקט לשביעות רצונם של הדיירים. מקובל לחלק את הבטחונות למספר תתי סעיפים:

א. בטחונות המותאמים לחוק המכר בשווי הדירה שתתקבל וההוצאות הנלוות לעסקה. ב. בטחונות בגין דמי השכירות שישולמו למשכיר הדירה החלופית. ג. דירות שיש עליהן משכנתא - התחייבות היזם להגיע להסדרים עם הבנקים השונים על מנת שאלה יאפשרו את הסרת המשכנתא ושעבוד הפרויקט כולו כמקשה אחת.


4. בדק ואחריות קיבלת דירה חדשה? מהמם! אבל מה עם האחריות? לצערנו, פעמים רבות בדירות חדשות נוצרים

ליקויים. על מנת שלא יווצר מצב שקיבלת את דירתך החדשה אולם זו פגומה, מכפיפים את

אחריות הקבלן לחוק המכר על פיו מתחייב הקבלן לתקן ולסדר ליקויים בזמנים סבירים ואף

מיידים. לכל פגם, על פי אופיו, שנות האחריות שלו.


5. ביטוח

הנושא הביטוחי הינו נושא חשוב במעלה ותפקידו להגן הן על היזם והן על הדירים בקרות מקרה

ביטוח. משכך, נחייב את היזם לרכוש פוליסות, כגון: צד ג' (ביטוח המגן מפני פציעות ונזקי גוף),

ביטוח מעבידים, ביטוח קלנים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח רכוש ועוד.


6. לוחות זמנים ואבני דרך

אישור תוכניות, החתמת דיירים, היתרי בנייה, סיום יסודות (במידת הצורך), סיום הנייה, רישום בית

משותף ועוד. לכל אלה חייבים לתת ביטוי תחום בזמן וכמובן לקבוע מנגנונים הקובעים פיצוי

במקרה של איחור ועד לביטול ההסכם.


7. שוויון ושקיפות

הנציגות שתמונה אמונה על האינטרס של כל הדיירים, משכך, התמורה ויתר ההטבות חייבים שינתנו

בצורה שקופה ושוויונית.

132 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

החלטתם לרכוש דירה מקבלן באור ים? רוצים לדעת מה הצעד הבא שלכם בהליך רכישת הדירה? הכתבה הזאת עבורכם

תהליך רכישת דירה, על אחת כמה וכמה בשכונת מגורים חדשה לגמרי כגון אור ים, כולל בתוכו רגשות רבים: התרגשות, שמחה, אושר וגם לחץ ואי וודאות. הרגשות אלה הינן לגיטימיות וברורות מאליו. עסקת רכישת דירה הינה אחת

Comments


bottom of page