073-7267111                      : טלפון
050-2070991                      
 

info@harish-law.co.il           :דוא"ל    

073-7266651                       :פקס

סניף מרכז עמית

טורקיז 3 - מרכז עמית
חריש 3786100

סניף דרך ארץ

רחוב דרך ארץ 29
חריש 3786100