top of page
dark-modern-stylish-male-apartment-interior-with-lighting-decorative-walls-fireplace-dress

קצת עלינו...

משרדנו, רחמים נעים ושות',  הינו משרד המתמחה בעולם הנדל"ן ועוסק בקשת רחבה ומגוונת של עסקאות מכר, התחדשות עירונית (ייצוג דיירים), ליווי יזמים, קבוצות רכישה ועוד. אנו מאמינים, כי טובת הלקוח חייבת לעמוד תמיד כדבר הראשון במעלה. כמו כן אנו מאמינים במתן יחס אישי, מקצועי וחשיבה ייחודית עבור לקוחותינו. מגוון ההתמחויות הרחב בהן עוסק צוות משרדנו, מעניק לקהל לקוחותינו כלים מנצחים וחזקים הנותנים מעטפת משפטית שלמה.

מהי התחדשות עירונית?

התחדשות עירונית היא שם כולל לשינוי פני הבניין או קבוצת בניינים על ידי אחד מאלה: חיזוק והרחבה (תמ"א 38/1), הריסה ובנייה  (תמ"א 38/2) ופינוי ובינוי. בדרך כלל מדובר במבנים ישנים או שיש צורך לחזק את המבנה מפני רעידת אדמהאו בניית ממ"ד. כל אלה נעשות על ידי ביצוע עסקת מקרקעין שתכליתה מכירת הזכויות בנכס מבעלי הדירות ליזם. בתמורה, יקבלו המוכרים (בעלי הדירות) דירה בשווי גבוה יותר על פי הצלחת המשא ומתן וההסכם שנחתם בין הצדדים. החשיבות לקבל ייעוץ וייצוג משפטי פרטני עבור הבניין שלכם היא קריטית, זאת בשל אינסוף הפרטים והנקודות שיש לתת עליהן את הדעת בעסקאות התחדשות עירונית (נפרט בהמשך), כמו גם הצורך בדבר קבלת בטוחות על ידי היזם בהן לא ניתן להפריז בחשיבותן. אתם מוזמנים להתרשם, לאסוף מידע וליצור איתנו קשר בעסקה הכל כך חשובה הזו.

השלבים בפרויקט פינוי בינוי

פנה אליכם יזם המבקש להחתים אתכם? חושבים לשדרג את הדירות בבניין שלכם על ידי פינוי בינוי? אז בואו נבין מה הולך לקרות...בשלב הראשון על הדיירים לקיים אסיפה בה תיבחר נציגות אשר תוביל את המהלך, בין יתר תפקידיה היא: תבחר עורך דין שילווה את הפרויקט, תבחן את הצעות היזמים, תעמוד על לוחות הזמנים ועוד. 
בשלב השני, ועל מנת להגיע מוכנים, נבחן את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בעסקה. פוטנציאל זה הינו שכלול של שווי הקרקע, עלויות בניה, זכויות בניה ועוד. לאחר מכן, בשלב השלישי, ביחד עם עורך הדין הנבחר, יבוצעו פניות ליזמים שונים / יבחנו הצעות היזמים על מנת לקבל ולבחור את ההצעה הטובה ביותר עבור הדיירים. בין היתר יבחן הניסיון של היזם עם פרויקטים דומים, האיתנות הפיננסית שלו, בחינת הסיווג הקבלני שלו ועוד. לאחר החתימה, יעברו הדיירים לדירות החלופיות שלהם עד לתום הפרויקט וקבלת הדירות החדשות. 


bottom of page